Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Kamerbrief over brochure Nieuwsoortige tabaksproducten die worden verhit


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar nieuwsoortige tabaksproducten die worden verhit. De staatssecretaris geeft zijn reactie daarop.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Nieuwsoortige tabaksproducten die worden verhit


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar nieuwsoortige tabaksproducten die worden verhit. De staatssecretaris geeft zijn reactie daarop.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Help verstandelijk gehandicapten gezonder te leven’


Antwoorden van staatssecretaris Blokhuis (VWS) op de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over het bericht ‘Help verstandelijk gehandicapten gezonder te leven’.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Mbo’ers lossen tekorten arbeidsmarkt niet op’


Antwoorden van minister de Jonge (VWS) op de vragen van de Kamerleden Bergkamp (D66) en Dijkstra (D66) over het bericht ‘Mbo’ers lossen tekorten arbeidsmarkt niet op’.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Evaluatie stichting Jongeren Op Gezond Gewicht


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) biedt de Tweede Kamer het rapport Evaluatie stichting JOGG Van convenant naar stichting aan.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over zwemvaardigheden


Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over zwemvaardigheden.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over taakopdracht Sport en bewegen in de buurt


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de toegezegde taakopdracht voor de ex ante evaluatie op de voorgenomen beleidswijziging over de Brede impuls combinatiefuncties, oftewel de buurtsportcoach (BSC). De evaluatie maakt onderdeel uit van de pilot Lerend evalueren.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over beleidsreactie evaluatieonderzoek art. 36a klinisch technoloog


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een beleidsreactie aan de Tweede Kamer over het evaluatieonderzoek art. 36a klinisch technoloog.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief bij het advies ‘Fiscaliteit bij sportevenementen’


Kamerbrief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) bij het advies ‘Fiscaliteit bij sportevenementen’ dat de Nederlandse Sportraad op 19 april jl. heeft aangeboden aan de staatssecretaris van Financiën.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over verbetering palliatieve zorg


Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de verbetering van de palliatieve zorg. Dit is de zorg aan mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren.
 
Lees het originele artikel