Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Kamerbrief met beleidsreactie op Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022


De ministers Weerwind (Rechtsbescherming) en Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en staatssecretaris Van OOijen (VWS) geven hun beleidsreactie op e Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022. Het is een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Tweede Kamer had het rapport op 13 januari 2023 ontvangen.
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over het recent verschenen rapport van Movisie over discriminatie in de sociale basis


Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het recent verschenen rapport van Movisie met betrekking tot discriminatie in de sociale basis. Het Tweede Kamerlid Simons (BIJ1) heeft de vragen gesteld.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over besluitvorming kabinet epidemiologische situatie China


Minister Kuipers (VWS) beantwoordt nadere vragen over de maatregelen inzake de COVID-19-situatie in China van de afgelopen periode. De vragen zijn van de leden van de vaste Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief op Kamervragen over oproep KNMG om langetermijn gezondheidsdoelen wettelijk te verankeren


Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) meldt dat de antwoorden op vragen over de oproep van de KNMG om langetermijn gezondheidsdoelen wettelijk te verankeren later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) heeft de vragen gesteld.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief op Kamervragen over capaciteit coronavaccinatielocaties en het advies van het OMT-V


Minister Kuipers (VWS) meldt dat de antwoorden op vragen over capaciteit coronavaccinatielocaties en het advies van het OMT-V later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.             
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over bericht dat afgelopen jaar een recordaantal fusies en overnames was in de zorg en dat rol van private equity groeit


Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat er het afgelopen jaar een recordaantal fusies en overnames was in de zorg en dat de rol van private equity groeit.  Het Tweede Kamerlid Hijink (SP) heeft de vragen gesteld.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over ziektekostenverzekering in buitenland


Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op een verzoek van een Nederlands staatsburger die naar Duitsland is verhuisd. Het verzoek ging over een ziektekostenverzekering (zorgverzekering) in het buitenland. De vaste Tweede Kamercommissie voor VWS had de minister gevraagd op genoemd verzoek te reageren. 
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat de kritiek op ‘the Dutch approach’ groeit


Minister Kuipers (VWS) meldt dat de antwoorden op de vragen van het lid Van der Staaij (SGP), over het bericht dat de kritiek op ‘the Dutch approach’ groeit, later komen dan gebruikelijk.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de berichtgeving van the Wall Street Journal over natuurlijke immuniteit tegen het SARS-COV-2 virus


Minister Kuipers (VWS) meldt dat de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga), over de berichtgeving van the Wall Street Journal over natuurlijke immuniteit tegen het SARS-COV-2 virus, later komen dan gebruikelijk.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het onderzoek van SOMO ‘Pharma’s Pandemic Profits’


Minister Kuipers (VWS) meldt dat de antwoorden op de vragen van het lid Marijnissen (SP), over het onderzoek van SOMO ‘Pharma’s Pandemic Profits’, later komen dan gebruikelijk.
 
Lees het originele artikel