Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Commissiebrief over nadere vragen transgenderzorg


Minister Bruins informeert de Eerste Kamer over nadere vragen over transgenderzorg.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake SO Risicovereveningsmodel 2020


Minister Bruins beantwoordt vragen van vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verbeteringen voor het risicovereveningsmodel 2020.
 
Lees het originele artikel

x

Commissiebrief Verzoek een stand van zakenbrief over deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord


Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer een commissiebrief over een  verzoek stand van zakenbrief over de deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief Verslag Schriftelijk Overleg over bloedvoorziening


Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer zijn reactie naar aanleiding van de vragen van de leden van de vaste commissie over bloedvoorziening.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over herbeoordeling ergotherapie


Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de herbeoordeling van ergotherapie van het maximaal aantal behandeluren van de te verzekeren prestatie ergotherapie.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over continuïteit van jeugdzorg


Minister de Jonge informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken over de continuïteit van de jeugdzorg.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief definitieve kaderbrief Wet langdurige zorg (Wlz) 2020


Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het definitieve Wlz-kader voor het jaar 2020. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over korte termijnacties wachtlijstaanpak verpleeghuiszorg


Minister De Jonge beschrijft de acties die op korte termijn genomen worden om de wachtlijsten voor zorg in een verpleeghuis aan te pakken.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over de huisvesting van ouderen


Minister De Jonge en minister Ollongren informeren de Tweede Kamer over de huisvesting van ouderen en de noodzaak meer geschikte woningen voor deze doelgroep. 
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over gratis biologische lunch in po en vo


Staatssecretaris Blokhuis reageert op een motie over het verstrekken van gratis biologische lunches in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo).
 
Lees het originele artikel