Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Aanbiedingsbrief Tweede nota van wijziging op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)


Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de Tweede nota van wijziging op het terrein van het Ministerie van VWS teneinde misslagen en omissies te herstellen.
 
Lees het originele artikel

x

Tweede nota van wijziging Verzamelwet VWS 2018


Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstel beantwoording Kamervragen over bericht ‘Voeding krijgt plek in opleiding geneeskunde Amsterdam’


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van de Kamerleden Sazias en Van Brenk (beiden 50PLUS) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht ‘Voeding krijgt plek in opleiding geneeskunde Amsterdam’.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over stopgezet medisch onderzoek naar twee gangbare methoden voor galwegdrainage


Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het stopgezet medisch onderzoek naar twee gangbare methoden voor galwegdrainage.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over uitstel beantwoording schriftelijke vragen over bericht dat gemeente Bergen op Zoom intensieve contacten onderhoudt met tabaksfabrikant Philip Morris


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat hij de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht dat de gemeente Bergen op Zoom intensieve contacten onderhoudt het de tabaksfabrikant Philip Morris.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief Kamervragen over de brief ‘Voortgang onderzoek asbest in cosmetica’


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten meer tijd nodig te hebben om de vragen van het Kamerlid Lacin (SP) te beantwoorden. De vragen gaan over de brief ‘Voortgang onderzoek asbest in cosmetica’ en het bericht ‘Johnson & Johnson moet schadevergoeding van 4 miljard euro betalen’,
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief op kamervragen over overlijden na fatale val van speeltoestel


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten meer tijd nodig te hebben om de vragen van het Kamerlid Lodders (VVD) te beantwoorden. De vragen gaan over het overlijden na fatale val van speeltoestel.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstel beantwoording Kamervragen over zomerse tekorten aan wijkverpleegkundigen


Minister De Jonge (VWS) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over de tekorten aan wijkverpleegkundigen in de zomer.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstel beantwoording Kamervragen over opleiding sportgeneeskunde


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van het Kamerlid Hijink (SP) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over de opleiding sportgeneeskunde.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstel beantwoording Kamervragen over achterblijven verhoogde thuiszorgtarieven


Minister De Jonge (VWS) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over het achterblijven van verhoogde thuiszorgtarieven.
 
Lees het originele artikel