Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Fossiele schelpen laten zien: zomers warmen meer op dan winters


Met deze kennis zijn de gevolgen van de huidige opwarming van de aarde in het Noordzeegebied beter in kaart te brengen.
 
Lees het originele artikel

x

Zeewierwouden leveren onvermoede bijdrage aan opslag broeikasgassen


Zeewierwouden transporteren jaarlijks gemiddeld 56 miljoen ton koolstof naar de diepten van de oceaan
 
Lees het originele artikel

x

Aangepast statement College van Bestuur en decanen


Gezien de ontwikkeling van het conflict tussen Hamas en Israël sinds de aanval van Hamas op 7 oktober, de uitspraken van het Internationale Gerechtshof, signalen dat collega’s en studenten zich niet meer veilig voelen, en de protesten op universiteiten, vinden wij het noodzakelijk om het statement van het College van Bestuur van 24 oktober 2023 te actualiseren.
 
Lees het originele artikel

x

Anton Pijpers, voorzitter CvB Universiteit Utrecht, over de demonstraties


Universiteit Utrecht heeft de afgelopen maanden verschillende vormen van protest gezien. In Nederland en ook bij de UU loopt de spanning daarbij op. Het College van Bestuur ontvangt dagelijks vele mails en vragen over hoe het bestuur hiermee omgaat. Anton Pijpers licht dit toe.
 
Lees het originele artikel

x

Richtlijn protesten Universiteiten van Nederland


Op 14 mei is een gezamenlijke richtlijn van Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen voor protesten gepubliceerd. Hiermee gelden bij alle universiteiten en hogescholen dezelfde afspraken voor protestacties, hoewel iedere universiteit de afspraken anders kan verwoorden in de eigen huis- en gedragsregels.
 
Lees het originele artikel

x

NWO Summit Grant van 30 miljoen voor onderzoek naar versnelling klimaatverandering


De volgende stap in klimaatonderzoek, dankzij een NWO Summit grant: terugkoppelingsmechanismen en hun relatie met moderne klimaatverandering
 
Lees het originele artikel

x

30 miljoen euro voor onderzoek naar sociale cohesie


Naomi Ellemers: ‘Met dit geld kunnen we de komende 10 jaar onderzoeken hoe je sociale verbanden in de samenleving kunt verstevigen zonder andere verbanden te ondermijnen.’
 
Lees het originele artikel

x

Schaarste aan schoon water doemt wereldwijd op


Door klimaatverandering en bevolkingsgroei zal waterschaarste wereldwijd toenemen, en dat zal een onevenredig grote impact hebben op de Global South.
 
Lees het originele artikel

x

Helga Gardarsdottir benoemd tot hoogleraar Zorgdata voor geneesmiddelbeslissingen


Gardarsdottir en haar team zetten zorgdata in zodat artsen, apothekers en organisaties die regelgeving rond geneesmiddelen maken goed geïnformeerde besluiten kunnen nemen.
 
Lees het originele artikel

x

Consortium van wereldklasse krijgt 37,5 miljoen voor regeneratieve geneeskunde met slimme materialen


Het consortium DRIVE-RM ontvangt 37,5 miljoen euro binnen het prestigieuze SUMMIT-programma van NWO. De samenwerking draait om de ontwikkeling van slimme materialen die het lichaam helpen herstellen.
 
Lees het originele artikel