x

Cliënten een stem geven


Net voor corona op het wereldtoneel verscheen, kwam Christiaan van Rosmalen in dienst bij de stichting. Enerzijds om de nieuwe functie van Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd in te richten. Anderzijds om de landelijke samenwerking op te zetten met partijen die in de andere regio’s het cliëntenvertrouwenswerk op zich nemen. Zo werd onder meer gezamenlijk inhoud gegeven aan […]

Lees het originele artikel