x

Commissiebrief inzake datalek donorregister


Reactie van minister De Jonge op het verzoek van De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de datalek  in het donorregister.
 
Lees het originele artikel