x

Deel huisartspersoneel ziet gevaar voor patiënten door werkdruk


De veiligheid van patiënten komt in de huisartsenzorg regelmatig of vaak in gevaar, zo menen vier op de tien leden van verschillende beroepsverenigingen. Ondersteunend personeel in de huisartsenzorg heeft te veel administratie te verwerken, zo komt verder naar voren uit de enquête. Ook krijgen medewerkers grote aantallen telefoontjes en ervaren ze een “enorme regeldruk”.

Lees het originele artikel