x

Eindelijk inhoudelijk akkoord jeugdzorg: grenzen aan de hulp


Na een moeizaam bevochten financieel akkoord, is er nu ook een inhoudelijk principeakkoord bereikt over de verbetering van de jeugdzorg en het financieel houdbaar krijgen daarvan. Er komt onder meer een aanpassing van de Jeugdwet, zodat voor kinderen en ouders duidelijker wordt voor welke problemen zij hulp kunnen krijgen. Dat schrijven minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) aan de Tweede Kamer. Hiermee wordt de jeugdzorg begrensd, waardoor er meer capaciteit en geld beschikbaar komt voor met name de meest kwetsbare kinderen.

Lees het originele artikel