x

Fysiotherapeuten meten specifieke klachten vaak slecht één keer tijdens herstelzorg na COVID-19


Fysiotherapeuten kunnen gebruik maken van verschillende meetinstrumenten om de gezondheidstoestand van een patiënt te beoordelen of veranderingen in specifieke klachten vast te stellen. Voor een groot deel van de patiënten die fysiotherapie kregen na COVID-19 blijkt het echter niet mogelijk om op basis van de in het dossier geregistreerde resultaten van deze meetinstrumenten veranderingen in […]
Lees het originele artikel