x

Gevangenen zijn minder gezond dan niet-gevangenen


In vergelijking met de algemene bevolking hebben gevangenen meer infectieziekten en chronische aandoeningen en ook meer psychische problemen als depressie, verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen. De gezondheidsverschillen zijn tot op zekere hoogte te verklaren uit sociaaleconomische omstandigheden van gevangenen en vrije mensen, aldus de onderzoekers. Psychische problemen Vergeleken met niet-gedetineerden hebben ze vaker sociale problemen, neurologische problemen […]
Lees het originele artikel