x

Gezinsgerichte netwerkzorg wil landelijke implementatie


Verschillende partijen willen met behulp van de transformatiegelden de Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) landelijk uitrollen. Een plan daartoe is door de snelle toets gekomen, waarmee de eerste stap is gezet tot de toekenning van transformatiegelden vanuit het Integraal Zorgakkoord. 

Lees het originele artikel