x

‘Gezondheid moet een belangrijke plek krijgen binnen Europese politiek’


Trends in de gezondheidszorg zetten de nationale solidariteit onder druk, terwijl deze solidariteit de basis is voor landen om de gezondheidszorg en de gezondheid van burgers te beschermen. Het gaat daarbij om de demografische verschuiving van jong naar oud, digitalisering van zorg en een toename van grote ziekte-uitbraken.

Lees het originele artikel