x

Ggz-sector is ondanks winststijging nog niet uit gevarenzone


De grotere ggz-instellingen boekten in 2021 in totaal een winst van 234 miljoen euro. Dat is meer dan twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Maar de cijfers worden nogal vertekend door eenmalige verkoop van vastgoed. De totale bedrijfslasten stegen flink. Het meeste geld gaat naar personeel, al dan niet in loondienst. De arbeidsproblematiek raakt de ggz hard. Eigenlijk is het een wonder dat de resultaten in de ggz over het geheel genomen positief zijn.

Lees het originele artikel