x

‘Huisartsen schrijven minder antibiotica voor bij samen beslissen’


In huisartsenpraktijken waar meer gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt, schrijven huisartsen minder vaak antibiotica voor. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel. Het tegengaan van onnodig gebruik van antibiotica is van belang, aangezien antibioticagebruik samenhangt met antibioticaresistentie.
Lees het originele artikel