x

IGJ vergroot toezicht op GGzE vanwege bestuurscrisis


De IGJ heeft GGZ Eindhoven (GGzE) onder ‘actief toezicht’ geplaatst. Reden is het slepende conflict tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. De IGJ onderzoekt of de situatie ‘risico’s’ oplevert voor de continuïteit van de zorg en voor de patiëntveiligheid.

Lees het originele artikel