x

Jouke de Vries reikt Ubbo Emmiuspenning uit aan Maria Jongsma


Maria Jongsma, directeur van de Voedselbank Groningen, ontving op 11 mei de Ubbo Emmiuspenning uit handen van voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Jouke de Vries. Door aan haar de Ubbo Emmiuspenning voor maatschappelijke verdiensten uit te reiken, wil de RUG haar en haar medevrijwilligers van de Voedselbank in het zonnetje zetten. De uitreiking was op voordracht van het Groninger Universiteitsfonds (GUF).

Lees het originele artikel