x

Kamerbrief aanwijzing aan NZa voor Wet ambulancezorgvoorzieningen


Minister Van Ark beschrijft de inhoud van de aanwijzing die zij van plan is te geven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in verband met het vervallen van de Tijdelijke wet ambulancezorg en de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorgvoorzieningen.
 
Lees het originele artikel