x

Kamerbrief resultaten project Private Borging Voedselketens


Ministers Van Ark en Schouten delen de resultaten van het project Private Borging Voedselketens. Dit project komt voort uit de oproep van de ministers aan alle partijen in de plantaardige en dierlijke voedselproducerende ketens om de manier waarop de voedselveiligheid door zelfregulering is geborgd, te analyseren en zo nodig met verbeteracties te komen.
 
Lees het originele artikel