x

Kinderbeschermingsraad wil inkoop jeugdhulp weg bij gemeenten


Rechters leggen jonge daders bij hun veroordeling vaak specialistische jeugdhulp op, alleen krijgen ze die hulp in meer dan de helft van de gevallen niet. Gemeenten voeren ieder hun eigen inkoopbeleid, waardoor per gemeente verschilt of een jongere wel of niet behandeling krijgt. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) wil deze rechtsongelijkheid opheffen, en pleit er in de uitzending van Pointer voor om forensische jeugdhulp weer landelijk in te kopen.

Lees het originele artikel