x

Kinderombudsman: sluiting kinderhartcentra in strijd kinderrechten


Kinderombudsman Margrite Kalverboer roept minister Ernst Kuipers van VWS op om de sluiting van drie kinderhartcentra in Nederland te heroverwegen. In het bijzonder vraagt de Kinderombudsman aandacht voor de kinderhartafdeling van het UMC Groningen. Sluiting van deze locatie is in strijd met het Kinderrechtenverdrag, schrijft Kalverboer in een brief.
Lees het originele artikel