x

Kort geding WNT vindt doorgang


Het kort geding dat bestuurdersvereniging NVZD heeft aangespannen tegen de Wet Normering Topinkomens (WNT) vindt doorgang. De rechtbank in Den Haag doet op 11 januari uitspraak.
Lees het originele artikel