x

Kwaliteit speelt nauwelijks rol bij aanvullende verzekering


Bijna 90% van de mensen heeft een aanvullende ziektekostenverzekering. Al kiezen ook steeds meer mensen voor alleen een basisverzekering. De prijs en de dekking van de aanvullende verzekering blijken in 2012 een belangrijke reden om over te stappen naar een andere verzekeraar. De hoogte van de totale premie is nog steeds de belangrijkste reden om te wisselen.

Op dit moment bezint de Nederlander zich weer op zijn zorgverzekering. Overstappen of niet? Begin dit jaar is de aanvullende verzekering een belangrijker reden om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar dan in voorgaande jaren, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Premie

In 2011 stapte 7,6% van de bevolking over naar een andere zorgverzekeraar, in 2012 steeg dat naar 8,4%, terwijl het in de jaren daarvoor rond de 5% schommelde. De hoogte van de totale premie blijkt nog steeds de belangrijkste reden om over te stappen. Veel mensen wisselen ook doordat ze kunnen deelnemen aan een collectieve regeling, meestal via hun werkgever, en ook de prijs van de aanvullende verzekering is een belangrijke reden om over te stappen. Steeds meer mensen – vooral jongeren en mannen – hebben zelfs helemaal geen aanvullende verzekering. Ook deze trend zet door. Al heeft nog steeds bijna 90% van de bevolking een aanvullende verzekering afgesloten.

Versobering

NIVEL-onderzoeker Margreet Reitsma: “Verzekeraars blijken nog steeds vooral op prijs te concurreren, kwaliteit speelt nauwelijks een rol. Door de versobering van het basispakket is een aantal vergoedingen verschoven naar de aanvullende verzekeringen en mede hierdoor zijn de premies daarvan flink gestegen. Mogelijk willen verzekerden premie besparen door een minder uitgebreide of helemaal geen aanvullende verzekering te nemen. Het is belangrijk deze ontwikkeling te blijven volgen, vooral als er nog meer zorg verschuift van het basispakket naar de aanvullende verzekering of als deze nog duurder wordt. Dan bestaat het risico dat met name chronisch zieken niet meer durven te wisselen van zorgverzekeraar, omdat ze bang zijn dat een andere verzekeraar ze niet zal accepteren voor de aanvullende verzekering. Hiermee vervalt voor zorgverzekeraars de prikkel om in te spelen op de wensen van mensen die veel zorg gebruiken.”

Zelf bekijken of u de juiste verzekering heeft kan via deze link
Factsheet bekijken kan via dit PDF
Bron: Nivel