x

Laura Batstra strijdt op social media tegen stoornisdenken 


Hoogleraar orthopedagogiek Laura Batstra zet zich in tegen stoornisdenken en overmedicalisatie. Dat doet ze onder andere door posts op social media. Hoewel het soms vechten tegen de bierkaai lijkt, gelooft Batstra dat een hoop kleine acties uiteindelijk tot grote veranderingen kunnen leiden. 

Lees het originele artikel