x

Leerlingen profiteren van goed bestuur


Het aantal schoolbesturen in het primair onderwijs dat werkt volgens de Code Goed Bestuur is in de afgelopen twee jaar verdubbeld. De scholen die onder deze besturen vallen, lijken daar profijt van te hebben. De prestaties van hun leerlingen zijn namelijk aanzienlijk beter dan die van leerlingen op scholen waarvan het bestuur de codeprincipes niet volgt.

Lees het originele artikel