x

Margreeth Smilde toezichthouder Hersenstichting


Oud-CDA-politica Margreeth Smilde wordt lid van de raad van de toezicht van Hersenstichting Nederland. Zij volgt Ine van Hest op, die aan het eind van haar tweede benoemingstermijn is gekomen.
Lees het originele artikel