x

Medewerker met open tbc in Martini Ziekenhuis


Het Martini Ziekenhuis in Groningen onderzoekt 150 mensen op open tuberculose, nadat gebleken is dat een operatieassistente open tbc heeft. Alle patiënten en collega’s waar ze mee in aanraking is geweest sinds ze ziekteverschijnselen had, worden onderzocht. Ook verdere sociale contacten van de vrouw worden geïnformeerd en onderzocht.
Lees het originele artikel