x

Mogelijkheden voor betere nazorg na verblijf op Intensive Care


Jaarlijks worden in Nederland tussen de 60.000 en 80.000 mensen opgenomen op een Intensive Care Unit (IC). Als er geen goede nazorg is, kan het herstel lang duren. Bijna de helft van de patiënten die twee of meer dagen zijn opgenomen op de IC, ervaart een jaar na ontslag nog steeds klachten. Dat blijkt uit het onderzoek van Lise Beumeler , onderzoeker bij de RUG/Campus Fryslân en het Medisch Centrum Leeuwarden, waarop zij op 9 maart in Leeuwarden promoveert.

Lees het originele artikel