x

Mosmans toezichthouder bij Amstelland


Andy Mosmans is per 13 december 2012 toegetreden tot de raad van toezicht van ziekenhuis Amstelland. Mosmans vult binnen de Raad van Toezicht de portefeuille Communicatie, Positionering en Marketing in.
Lees het originele artikel