x

Nieuwe bekostiging voor kinderen met overgewicht en obesitas


De ketenaanpak van zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas wordt vanaf 2024 structureel bekostigd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarvoor prestaties en maximumtarieven vast voor de centrale zorgverlener en voor de gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen.

Lees het originele artikel