x

Nieuwe kwaliteitsstandaarden voor patiënten met chronische nierschade


Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in drie nieuwe kwaliteitsstandaarden beschreven wat goede zorg voor patiënten met chronische nierschade inhoudt. Er is veel aandacht voor stepped care, samen beslissen en de rol van de mantelzorger bij de behandeling.
Lees het originele artikel