x

Norovirus in partij oesters


In een partij oesters, oorspronkelijk uit Ierland maar via ons land doorverkocht, is het norovirus gevonden. Dat virus kan buikkrampen, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.
Lees het originele artikel