x

Nota van wijziging 1e incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Nota van wijziging van het voorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen).
 
Lees het originele artikel