x

NZa: Betere contractering kan wachtlijsten in ggz verkorten


Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben in de – moeizaam verlopen – contractering voor 2022 onvoldoende afspraken opgenomen over passende zorg. De NZa tikt de partijen nu op de vingers: juist binnen de ggz, waar de wachttijden lang zijn, moeten zorgverzekeraars en aanbieders zich hiervoor inzetten. In dat kader is het belangrijk dat er meerjarenafspraken worden gemaakt, maar uit de onlangs gepubliceerde Monitor contractering ggz 2022 blijkt dat die bijna niet worden afgesloten.

Lees het originele artikel