x

Passende bekostiging NZa ondersteunt Verkennend gesprek


Na veelbelovende ervaringen met het Verkennend gesprek in verschillende regio’s adviseert de NZa aan het ministerie van VWS een experiment te beginnen met een landelijke bekostiging. Het tarief van dat gesprek is vrij en de regeling kan 1 januari 2025 ingaan. De Nederlandse ggz noemt het een stap dichterbij structurele bekostiging.

Lees het originele artikel