x

Praktisch opgeleiden in de zorg kunnen niet doorgroeien in salaris


In sommige deelsectoren binnen de zorg blijkt dat de hoogte van het salaris meer dan in andere sectoren samenhangt met opleidingsniveau en is het niet mogelijk om door te groeien. Dat komt door het gebruik van het functiewaarderingssysteem van FWG. 

Lees het originele artikel