x

Provincies maken zich druk om huisartsentekort in krimpregio’s


Zeeland en Friesland maken zich druk om het tekort aan huisartsen in de provincies. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen willen de meeste partijen dat er iets wordt gedaan om de basiszorg in dunbevolkte gebieden te waarborgen. “Het huisartsentekort is een landelijk probleem voor heel Nederland, maar wordt in een aantal regio’s buiten de Randstad het meest gevoeld”, zegt Annemarie Noordhoek van ZHCo-PeriScaldes, een samenwerkingsorganisatie van Zeeuwse huisartsen boven de Westerschelde.

Lees het originele artikel