x

Psychiater berispt: euthanasieverzoeken niet zorgvuldig behandeld


Om over te kunnen gaan tot euthanasie, moet een arts voldoen aan zogeheten zorgvuldigheidseisen die wettelijk zijn vastgelegd. Zo moet een patiënt wilsbekwaam zijn. Psychiaters gebruiken daarbij nog een andere richtlijn, waarin staat dat ze bij euthanasieverzoeken altijd om een second opinion moeten vragen bij een collega-psychiater die kennis heeft van de mentale aandoening waaraan […]

Lees het originele artikel