x

Raoul de Jong is gastschrijver 2023-2024 van de Rijksuniversiteit Groningen


Schrijver, columnist en danser Raoul de Jong is de nieuwe gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen 2023-2024. Vanaf november 2023 verkent hij in vier openbare Studium Generale-programma’s het schrijven als vorm van onderzoek naar verleden en heden, de ontdekking van vergeten verhalen en (post)koloniale teksten over de grenzen. Daarnaast verzorgt hij werkcolleges voor een groep geselecteerde studenten waarin ‘schrijven als toveren’ centraal staat, met taal iets maken wat er nog niet is en een nieuwe wereld mogelijk maken. Tevens schrijft Raoul de Jong het Boekenweekessay 2023, Boto Banja of: het geheime genootschap der dansende schrijvers .

Lees het originele artikel