x

Rekenkamer: ‘Ernstige onvolkomenheid bij VWS’


De Algemene Rekenkamer spreekt nog steeds van “structurele zwakheden” op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er zijn onder meer problemen met de afrekening van voorschotten die in de coronacrisis zijn verstrekt. Het departement kan van 5,1 miljard euro aan verstrekte voorschotten de rechtmatigheid niet verzekeren. De Rekenkamer spreekt van een “ernstige onvolkomenheid”.

Lees het originele artikel