x

Rekenkamer Midden-Groningen kritisch op jeugdzorgbeleid


Elf procent van de kinderen in de gemeente, 1900 in totaal, ontving jeugdzorg. Maar van het totale budget van dertig miljoen euro ging 75 procent naar vierhonderd gezinnen. Heldere doelen De Rekenkamer adviseert om hier heldere doelen over te maken zoals het verlagen van deze groep naar driehonderd gezinnen binnen vier jaar. Ook moet de […]

Lees het originele artikel