x

Rivas versterkt in wijk zeggenschap zorgprofessionals


Rivas Zorggroep voert als één van de eerste aanbieders van wijkverpleging gedeeld leiderschap in. De wijkteams worden met ingang van 2023 aangestuurd door een duo. De teammanager draagt daarbij eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en de regiewijkverpleegkundige ziet toe op de kwaliteit en organisatie van zorg.

Lees het originele artikel