x

RIVM: gezamenlijke aanpak medicijnresten in water werkt


De Ketenaanpak Medicijnresten uit Water levert resultaten op. Het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) neemt nu de impact op het milieu mee in richtlijnen bij voorschrijven van geneesmiddelen. Zo worden bijvoorbeeld gasinhalatoren voor astma vervangen door poederinhalatoren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarnaast schrijven artsen minder medicijnen tegelijk voor, om weggooien te voorkomen.

Lees het originele artikel