x

Specialisten behandelen sneller en duurder


Medisch specialisten zijn de afgelopen jaren sneller met het behandelen van patiënten. Ook krijgen patiënten intensievere en daarmee duurdere behandelingen. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Marktscan Medisch specialistische zorg.
Lees het originele artikel