x

Tjongerschans plust financieel ondanks investeringen


Het Ziekenhuis Tjongerschans heeft in 2017 een positief resultaat van ruim 1,4 miljoen euro gerealiseerd. Dit is fors minder dan de 3 miljoen euro die het ziekenhuis in 2016 onder de streep overhield en is te verklaren uit de investeringen voor onder andere nieuwbouw, het efficiënter maken van de zorg en het leveren van niet-gecontracteerde zorg.
Lees het originele artikel