x

Topstructuur ziekenhuis krijgt te weinig aandacht


Bestuurders en toezichthouders hebben te weinig aandacht voor de topstructuur van hun instelling. Ze zetten het onderwerp ‘te laat en te ad hoc’ op de agenda.
Lees het originele artikel