x

Veel adviezen van vertrouwenspersonen aan ggz-cliënten


Patiëntenvertrouwenspersonen (pvp’en) hebben vorig jaar bijna 25.000 keer ggz-cliënten bijgestaan bij het uitoefenen van hun rechten, het begrijpen en begeleiden bij soms complexe procedures binnen de Wvggz en het helpen oplossen van vragen en klachten.

Lees het originele artikel