x

VGN maakt afspraken over behoud van hulpmiddelen thuis bij verhuizing


Tot nu toe was dit erg moeilijk te organiseren. Ieder(in), Vereniging Nederlandse Gemeenten, Firevaned, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de minister voor Langdurige Zorg onderschrijven dit. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om hierover landelijke afspraken te maken. Landelijke afspraken Er zijn nu door de partijen landelijke afspraken gemaakt over het behoud van Wmo-hulpmiddelen thuis. […]

Lees het originele artikel