x

VNG: onderzoek risico’s overheveling taken


Gemeenten betwijfelen of de kabinetsplannen om hun meer zorgtaken te geven, haalbaar zijn. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit er daarom voor de risico’s van deze zogeheten decentralisatie zo snel mogelijk onafhankelijk te laten onderzoeken.
Lees het originele artikel