x

Werkgevers kunnen toekomstige vraag naar zorgpersoneel maar moeilijk inschatten


Werkgevers in de zorg kunnen moeilijk inschatten wat de vraag naar personeel voor de komende vijf jaar zal zijn. De verwachte functiesamenstelling, of ‘skillmix’, kan alleen heel globaal worden bepaald. Een beeld van toe- of afname van bepaalde functies of beroepen is nauwelijks te geven, want het is niet duidelijk of de huidige trends worden veroorzaakt door ontwikkeling binnen zorgsectoren, functiedifferentiatie of juist door een veranderende zorgvraag. Wel kunnen werkgevers een redelijke inschatting maken van het totaalaantal professionals die de komende vijf jaar in hun sectoren werkzaam zijn.

Lees het originele artikel