x

Wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen


Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen.
 
Lees het originele artikel