x

Woonzorg Nederland gaat zorgvastgoed verduurzamen


Woonzorg Nederland gaat het zorgvastgoed verduurzamen. De corporatie heeft de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Woonzorg Nederland heeft verspreid over Nederland 300 zorgcomplexen met bijna 30.000 woningen en ruim 12.000 intramurale plekken. Zo’n 10 procent van het verhuurd vastgoed in Nederland wordt beheerd door de corporatie. 

Lees het originele artikel