x

Zó maken GGZ Delfland, Brijder, Altrecht en Eleos meer ruimte voor cliënten


Het is een hardnekkige uitdaging in de GGZ: ruimte maken voor meer cliënten, zodat de wachtlijsten korter worden. Verschillende aanbieders, zoals GGZ Delfland, Brijder, Altrecht en Eleos laten zien dat het kan, door vanuit de zorginhoud processen opnieuw in te richten.

Lees het originele artikel